Pages

Tuesday, June 14, 2011

Visi Dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

Visi : 
Sekolah Unggul Penjana Genarasi Terbilang

Misi: 
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Matlamat:
•    Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
•    Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
•    Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
•    Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

No comments:

Post a Comment

Sila beri komen anda

Post a Comment